Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me bar të njomë, më drejton pranë ujërave që të çlodhin. Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi; ti vajos kokën time me vaj; kupa ime po derdhet. Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime; dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. (Psalmi 23)

I dashur Perendi, Te falenderoj që Ju jeni Bariu ynë i mirë dhe ne mund t’ju besojmë me jetën tonë. Te jam shumë mirënjohës për udhëheqjen, për udhëzimin dhe kujdesin tuaj në të gjitha ditët tona. Faleminderit që na rifreskon shpirtin, na jep paqe dhe na sjell shpresë në dite me diell dhe dite me vranesina. Mbrojtja dhe forca Juaj na rrethojnë si një mburojë dhe ne kurrë nuk duhet të kemi frikë. Faleminderit për mirësinë dhe dashurinë që na ndjek, edhe kur nuk jemi në dijeni. Vetëm tek Ju është prehja dhe paqja e vërtetë. Ne ju lavdërojmë për premtimin që do të banojmë me ju përgjithmonë. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories