Kisha shqiptare eshte mbeshtetur nga bujaria e pjesetareve te kesaj kishe dhe nga miq te tjere jashte kesaj kishe lokale qe besojne ne vizionin qe ne kemi per te ndare ungjillin me cdo shqiptar dhe per te ofruar nje vend ku secili ndjehet i mirepritur pavaresisht se ku eshte ne rrugen e njohjes dhe zbatimit te planit te Perendise.

Ne ftojme secilin qe e shikon veten si pjese e kesaj familje qe te ndjeke praktiken biblike te dhenurit nga te ardhurat qe vijne nga puna juaj dhe bekimi i Zotit. Nese je vizitor dhurata juaj eshte e pranuar dhe ju sigurojme qe do perdoret ne menyre te drejte. Per cdo dhurim qe jepet jo ne menyre anonime, kisha ofron mundesine qe te njihet kur ben taksat vjetore.

Oferta juaj mund te behet online permes sherbeses se Kishes Downsview ku pastor eshte Endriti, qe organizon punen me shqiptaret ne Toronto.

Aty ku thuhet “please choose the type of your offering” zgjidhni opsionin “other” dhe ne rreshtin e meposhtem shenoni “Albanian Ministry“.

https://downsviewchurch.netlify.app/support

Me poshte mund te lexoni se cfare thote Bibla mbi dhenien.

Fjalet e Urta 3: 9-10Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhure që ke; hambarët e tu të grurit do të jenë plot e përplot dhe vozat e tua do të gufojnë me musht.”

1 Korintasve 16:1-4Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si i urdhërova kishat e Galatisë. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërë mënjanë aq sa mundet sipas të ardhurave të tij, që, kur të vij, të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Edhe, kur të vij, ata që ju do të miratoni, unë do t’i dërgoj me letra, që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj bujare. Dhe po të jetë e udhës që të shkoj vetë, ata do të shkojne me mua.”

2 Korintasve 8:1-15Tani, o vëllezër, ju bëjmë të ditur hirin e Perëndisë, që u është dhënë kishave të Maqedonisë, se, në mes të shumë sprovave pikëllimi, mbushullia e gëzimit të tyre dhe varfëria e tyre e thellë e treguan në pasuritë e dorëgjërësinë e tyre. Sepse unë dëshmoj se ata kanë dhënë me dëshirë dhe sipas mundësisë së tyre, madje edhe përtej mundësisë së tyre, dhe na u lutën, pa na u ndarë, ta pranojmë dhuratën dhe pjesëmarrjen në ofertën për shenjtorët. Dhe jo vetëm vepruan ashtu si shpresonim, po dhanë veten më përpara te Perëndia dhe pastaj te ne sipas vullnetit të Perëndisë.Kështu ne e këshilluam Titin që, ashtu si e nisi këtë vepër të hirit midis jush, ashtu ta përfundojë. Por sikurse ju jeni të pasur në çdo gjë, në besim, në fjalë e në dituri, në çdo kujdes dhe në dashurinë tuaj ndaj nesh, përpiquni të pasuroni edhe në këtë vepër të hirit. Këtë nuk e them si urdhër, por që me anë të kujdesit të të tjerëve të vë në sprovë sinqeritetin e dashurisë suaj. Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij.Lidhur me këtë po ju jap një këshillë, sepse kjo është e dobishme për ju, që vjet filluat jo vetëm ta bëni, por edhe ta dëshironi.Tani përfundojeni edhe bërjen që, ashtu si qe dëshira për të dëshiruar, kështu të jetë edhe për ta përfunduar sipas mundësive që keni.Sepse, në qoftë se ekziston gatishmëria për të dhënë, ai është i mirëpritur sipas asaj që ka dhe jo sipas asaj që nuk ka. Por jo që ju të shtrëngoheni që të lehtësohen të tjerët,por të ndiqet vetëm një kriter barazimi; që tani mbushullia juaj të plotësojë nevojat e tyre, kështu që edhe mbushullia e tyre të plotësojë nevojat tuaja, që të ketë barazi,sikurse është shkruar: “Ai që mblodhi shumë, nuk mori më shumë dhe ai që mblodhi pak, nuk mori më pak”.