Vendtakimi

Salla qe perdorim eshte te Leaside Bible Chapel ne 826 Eglinton Avenue East. Nderkohe po shohim per mundesi te tjera per vendtakime ne zona te ndryshme te GTA. Per te ardhur tek vendtakimi konsidero keto sugjerime, por ndjehu lirshem te vish ne cfare do menyre te mundshme. Me TTC: Merr trenin e subway deri ne Eglinton Station, […]