'pagezim' tagged posts

Fjalet e fundit te Jezusit ne toke

“Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë.  Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë,  dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju […]