Skuadra sherbyese2

Kisha Ungjillore Shqiptare eshte:

Kishe – grup njerezish qe besojne ne Perendine, ne Bibel dhe kane vendosur te jetojne sipas parimeve qe Perendia i misheruar ne Toke, Jezus Krishti na la per t’i marre si udhezues.

Ungjillore – besojme mbi rendesine e njohjes dhe zbatimit te Shkrimeve te Shenjta si themeli per te jetuar nje jete te pelqyeshme per Perendine. Besojme qe kur ungjilli behet personal, fillon te jape fryte te perendishme dhe e ben cdo besimtar deshmitar per vepren e Krishtit.

Shqiptare  – ne flasim shqip ne sherbesat tona dhe synimi kryesor eshte qe t’i sherbejme shqipfolesve  dhe familjeve te tyre. Jemi te ndergjegjshem qe brezat me te rinj kane gjuhe kryesore anglishten dhe kurdo qe eshte e mundur do te kete pershtatje per te plotesuar nevojat e tyre.

Kisha Ungjillore Shqiptare nuk ka hierarki fetare. Ata qe besojne ne Krishtin Zot jane te gjithe vellezer e motra, prandaj te barabarte me njeri-tjetrin. Ka vetem nje Mesues-Lider dhe ky eshte Krishti permbi te gjithe. Megjithate ne lidhje me organizimin e kishes ne zbatojme parimet biblike sipas testamentit te ri – modelit qe lane apostujt e pare. Kisha administrohet nga dy grupe te dallueshme nga njeri-tjetri: pleqesia dhe dhjaket (Filipianeve 1:1). Dhjaket nuk zgjidhen me vota, por perpara se te marrin persiper zyrtarisht detyrat e tyre, anetaret e bashkesise kane mundesi te japin mbeshtetjen apo rezervimin e tyre ne lidhje me perzgjedhjen ne keto funksione.

Pleqesia eshte grupi  ku bejne pjese nje apo me shume persona qe permbushin karakteristikat per pozicionin e nje plaku me deshiren e tyre dhe aprovimin e Zotit dhe drejtuesve te tjere frymore. Karakteristikat e kerkuara nga 1 Timoteu 3:1-13 dhe Titi 1: 5-9  fokusohen me shume ne karakterin dhe pjekurine frymerore te personit sesa ne dhuntite ne perdorim. Modeli i persosur biblik eshte ne pleqesi ne shumes, dhe kjo arrihet me rritjen e numrit te besimtareve dhe pjekurise.

Dhjaket jane besimtaret qe kane marre bekimin e pleqesise per te kryer detyra te rendesishme praktike. Titi dhe Timoteu flasin per karakteristikat qe duhet te shikohen kur perzgjidhen dhjaket. Lexoni me shume tek Veprat e APostujve 6:3; 1 Tim 3:8-13; Romakeve 16:1;

Aktualisht Kisha Ungjillore Shqiptare eshte nje grupim i ri dhe eshte ne fillimet e organizimit. Kjo kishe lokale ka filluar permes punes se Endrit dhe Zhaneta Mullisi qe kane ardhur se fundmi ne Toronto.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.