Elvisi

Elvisi sherben duke u kujdesur per financat e kishes dhe logjistiken. Ai eshte martuar me Julin qe eshte mesuese e anglishtes dhe jane prinder te lumtur te Alises dhe Emilias. Elvisi ka filluar njohjen e Zotit ndersa ishte ne gjimnaz. Pavaresisht se ai eshte specialist ne fushen e financave, ai gjithashtu eshte nje predikues i sinqerte me mesazhe te perjetuara.