Ndryshimi i Historise permes Lutjes dhe Agjerimit – Derek Prince