Pagezimi

Pagëzimi sipas Biblës

Ky studim iu përgjigjet disa pyetjeve, që kanë të bëjnë me pagëzimin. Bibla është i vetmi burim i vërtetë informacioni, që na mëson rreth kësaj teme. Ajo që na thotë Bibla, ka rëndësi dhe meriton të merret në konsideratë. “Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit […]