Prinderimi

Dhjetë mënyra që do të garantojnë që fëmija juaj nuk do të jetë i suksesshëm.

Jepi fëmijës gjithçka që dëshiron. Mos ia refuzo gjërat që e lumturojnë. Mbivlerësoji paratë dhe gjërat materiale në praninë e tij. Visheni fëmijën tuaj me rroba firmato, s’ka rëndesi kostoja. Tregojnii vajzës se pamja e jashtme ka më shumë rëndësi nga të gjitha. Vendosi nevojat e fëmijëve mbi ato të bashkëshortit. Po qau fëmija, vraponi […]