Edukim

Toleranca, thënia e së vërtetës, dhuna dhe ligji

Parime për mënyrën sesi të krishterët të trajtojnë njerëzit e besimeve të tjera Qysh prej 11 Shtatorit 2001 është bërë edhe më urgjente pyetja sesi të Krishterët dhe Myslimanët e trajtojnë njëri-tjetrin. Kjo pyetje është pjesë e një çështjeje më të madhe për mënyrën sesi të Krishterët janë thirrur të jetojnë në një botë pluraliste. […]

Zemra e perkryer

Njëherë e një kohë një djalosh qëndroi në mes të sheshit të qytetit nga ku thoshte duke bërtitur se kishte zemrën më të bukur në të gjithë krahinën! U mblodh turmë e madhe dhe mrekulloheshin me zemrën e tij e cila ishte e përkryer. Nuk kishte asnjë shenjë, nuk kishte defektin më të vogël…! Të […]

Nevoja për pikëpamje të qëndrueshme e të pa ndryshueshme

Në shumë universitete dhe kurse me kuadro, pedagogët japin lëndën e etikës në biznes sipas një këndvështrimi që përkufizohet si “relativizëm moral”. Thënë ndryshe, ata nuk besojnë në të vërtetën objektive (pra të pavarur nga gjykimi i individit); për ata e vërteta varet nga syri që e shikon atë. Si rezultat i këtij konceptimi, gjithçka […]

Interneti – si ndikon tek femjet tane?

Të mirat e internetit: Çfarë mund të bëjnë fëmijët/adoleshentët në internet? Interneti ofron mundësi si për të rriturit, ashtu dhe për fëmijët dhe adoleshentët. Edhe pse ka shumë anë të mira, në përgjithësi ato mund të grupohen në këto karakteristika: Komunikojnë me fëmijë të tjerë Vizitimi i ueb-sajte me përmbajtje argëtuese E shfrytëzojnë si burim […]