Posts from April 2015

Kapitulli i 2 i ungjillit sipas Gjonit nxjerr ne pah disa parime qe vlejne dhe sot. Keto jane ato qe doja te ndaja me ju sot, dhe do te doja te di se cfare ju ka folur juve ndersa lexoni kete kapitull. Kjo pjese fillon dhe mbaron me shenjat e Jezusit. Shenja e pare ishte […]